Yleistiedoksianto: Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella

Asia
Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.

Ilmoituksen sisältö
Suunnitelma ruoppaus- ja niittotyöstä Sipoossa kiinteistön 753-425-1-173 edustan yhteisellä vesialueella 753-419-876-5.

Asian käsittely
Vesilain 2 luvun 6 §:n mukaan lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen toimenpiteen. Oikeuden edellytyksenä on, että ruoppaus tai niitto ei vesilain nojalla edellytä lupaa eikä siitä aiheudu vesialueen omistajalle haittaa tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua pilaantumista vesialueella.

Ruoppauksesta tai niitosta on ilmoitettava ELY-keskukselle ja  vesialueen omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä
10.4.2024
Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta, eli 17.4.2024.

Nähtävilläpito
Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 10.4.-17.5.2024 ELYkeskuksen verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset
Tiedoksiannettavat asiakirjat voi pyytää nähtäväksi Uudenmaan ELYkeskuksen kirjaamosta: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Lisätietoja
Juha Kuvaja, puh. 0295 021 413, sähköposti: juha.kuvaja@ely-keskus.fi

Yleistiedoksianto (pdf)

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 10.04.2024