Vireillä rakennusvalvonnassa

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Suunnittelutarve ja rakennuslupahakemus, Linnäsintie 28a, kiinteistötunnus 753-432-3-272, omakotitalo 241 k-m², autotalli 73 k-m² ja maalämpökaivo. Käsittelijänä Tytti Mäntyoja.

 

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi, Tytti Mäntyoja, 040 1914 236, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Hakemusasiakirjat voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi hakemuksen käsittelijältä.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 23.3.2022 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Kuulutus nähtävänä Sipoon kunnan nettisivuilla 9.3. – 23.3.2022.

 

Rakennusvalvonta

9.3.2022

 

Viimeksi muokattu 08.03.2022