Vireillä rakennusvalvonnassa

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

Rakennuslupahakemus, Ranta-aitantie 26, kiinteistötunnus 753-432-2-11, käsittelijänä Tove Hagman: Varasto ja katos, vanhan liiterin purkaminen.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi, Hagman Tove 040 6605 148. Hakemusasiakirjat voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi hakemuksen käsittelijältä.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 8.9.2021 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta

Sipoossa 25.8.2021

 

Viimeksi muokattu 25.08.2021