Vireillä rakennusvalvonnassa

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

Rakennuslupahakemus, Rahtiraitti 7, kiinteistötunnus 753-421-7-84
Haetaan rakennuslupaa pääasiallisesti yksikerroksinen ja 17 307 k-m2 suuruisen varasto- ja logistiikkarakennuksen rakentamiseksi; lisäksi haetaan lupaa rakentamista valmistelevien maanrakennus- ja perustustöiden aloittamiselle vakuutta vastaan. Rakennus sijoittuu osittain rakennusalan ulkopuolelle ja kaavanmukaiselle istutettavalle alueen osalle.
Käsittelijä Ulla-Maija Upola.

Naapureille ja muille asianosaisille varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista; asianosaisia ovat muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä erikseen pyydettäessä Kuntalan Infossa (käyntiosoite: Lukkarinmäentie 2, Nikkilä) 15.11.-29.11.2023.

Lisätietoja antaa rakennusvalvontapäällikkö Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sipoo.fi, puh. 040 191 6032.

Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa 29.11.2023 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO. Muistutuksesta tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 15.11.2023

 

Viimeksi muokattu 15.11.2023