Vireillä rakennusvalvonnassa

 

Seuraavat lupahakemukset ovat vireillä rakennusvalvonnassa:

  • Rakennuslupahakemus Stuvunäsintie 54, kiinteistötunnus 753–419–9–94, omakotitalon 178 k-m² sekä maalämpökaivon poraaminen. Käsittelijänä Sami Nurme.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Sami Nurme, 040 195 6845, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 19.4.2023 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 5.4.2023

 

Viimeksi muokattu 04.04.2023