Vireillä haja-asutusalueen rakentamisen luvat -yksikössä

Seuraavat haja-asutusalueen rakentamisen lupahakemukset ovat vireillä:

  • Poikkeamislupahakemus, Nygårdintie 193, Sipoo Talma, omakotitalon rakentaminen 300 k-m², 2 krs, kiinteistötunnus 753-421-3-262. Käsittelijä Lotta Pelto-Timperi.
  • Suunnittelutarveratkaisu, Sefferinsuontie 18, Sipoo Box, omakotitalon laajentaminen 124 k-m², kiinteistötunnus 753-403-6-57. Käsittelijä Lotta Pelto-Timperi.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä, etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Lotta Pelto-Timperi, 040 623 6075, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset rakennusvalvonnalle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 15.11.2023 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Haja-asustusalueen rakentamisen luvat, PL 7, 04131 SIPOO.

Rakennusvalvonta
Sipoossa 1.11.2023

 

Viimeksi muokattu 31.10.2023