Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa, Vekkox Oy

Vaasan hallinto-oikeus Diaarinumero 00481/19/5701
JULKINEN KUULUTUS
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
3.2.2022
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 10.2.2022 (7 pv).
Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 3.2.2022 nro 22/0008/1, valitus ympäristölupa-asiassa /
Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aineslupa sekä kallion louhinnan, louheen murskauksen
sekä maa-ainesten ja betonijätteen käsittelyn ympäristölupa, Porvoo
Luvan hakija
Vekkox Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 3.2. – 14.3.2022 Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 14.3.2022

Viimeksi muokattu 04.08.2022