Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa – Vantaan Energia Oy

Vaasan hallinto-oikeus

Diaarinumero 00404/20/5103 00479/20/5103

JULKINEN KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 15.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 22.12.2021 (7 pv).

Asia Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15.12.2021 nro 21/0149/3, valitukset ympäristölupa- asiassa, jätevoimalan toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Vantaa

Luvan hakija Vantaan Energia Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 15.12.2021–21.1.2022 Vaasan hallinto- oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto- oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 21.1.2022.

Viimeksi muokattu 15.12.2021