Sipoon nuorisovaltuuston kokous 23.3.2023

 

Asialista/Ärendelista

 1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Sammanträdets öppnande, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
 2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta / Val av protokolljusterare och rösträknare
 3. Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
 4. Kunnanvaltuuston, eri valiokuntien ja jaostojen edustajien raportit kokouksista onko joku asia käsittelyssä johon nuorisovaltuuston pitäisi ottaa kantaa? / Kommunfullmäktiges, de olika utskottens och sektionernas representanter rapporterar om mötena / är det något ärende under behandling som ungdomsfullmäktige borde ta ställning till?
 5. Demokratiamessut 19.4.2023 / Demokratimässa 19.4.2023
 6. Kuumakuntien Nuvalaisten tapaaminen Porvoon Zentrassa 6.5.2023 / Kuumakommunens Ufu träff i Borgå Zentra 6.5.2023
 7. Itä-Uudenmaan Nuorisoaseman nimikilpailu / Östra Nylands Ungdomsstations namntävling
 8. Unelmien liikuntapäivä 10.5.2023 / Drömmarnas motionsdag 10.5.2023
 9. Ilmoitusasiat / Delgivningar
  • Kunnanhallituksen vastaus moposuora-aloitteeseen / Kommunfullmäktiges svar till ungdomsfullmäktiges motion om mopedbana
 1. Seuraavat kokoukset / Följande möten
 2. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande

 

SIPOO / SIBBO 13.3.2023

Otto Junnila

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja

Ungdomsfullmäktiges ordförande

 

Viimeksi muokattu 20.03.2023