Sipoon nuorisovaltuuston kokouskutsu 17.8.2023

SIPOON NUORISOVALTUUSTO
SIBBO UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KOKOUSKUTSU
MÖTESKALLELSE

Aika / Tid Torstaina 17.8.2023 klo 17.30/ Torsdagen 17.8.2023 kl.17.30

Paikka / Plats Byarsborg, Spjutsund

Asialista/Ärendelista

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/ Sammanträdets öppnande, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

2. Pöytäkirjatarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta/Val av protokolljusterare och rösträknare

3. Esityslistan hyväksyminen/Godkännande av föredragningslistan

4. Kunnanvaltuuston, eri valiokuntien ja jaostojen edustajien raportit kokouksista onko joku asia käsittelyssä johon nuorisovaltuuston pitäisi ottaa kantaa? / Kommunfullmäktiges, de olika utskottens och sektionernas representanter rapporterar om mötena/ är det något ärende under behandling som ungdomsfullmäktige borde ta ställning till?

5. Puheenjohtaja Otto Junnilan eropyyntö puheenjohtajan tehtävästä varusmiespalveluksen johdosta

6. Uuden puheenjohtajan valinta loppukaudelle 2023

7. Nuva-hupparit / Ufu-hupparen

8. Syksyn tapahtumat / Händelser under hösten

9. Muut asiat / Övriga ärenden

10. Seuraavat kokoukset / Följande möten

11. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande

SIPOO / SIBBO 14.8.2023
Ahti Pokkinen
Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja
Ungdomsfullmäktiges ordförande

Viimeksi muokattu 16.08.2023