Sipoon nuorisovaltuuston kokous 16.2.2023

 

Asialista/Ärendelista

  1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/ Sammanträdets öppnande, konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
  2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta/Val av protokolljusterare och rösträknare
  3. Esityslistan hyväksyminen/Godkännande av föredragningslistan
  4. Kunnanvaltuuston, eri valiokuntien ja jaostojen edustajien raportit kokouksista onko joku asia käsittelyssä johon nuorisovaltuuston pitäisi ottaa kantaa? / Kommunfullmäktiges, de olika utskottens och sektionernas representanter rapporterar om mötena/ är det något ärende under behandling som ungdomsfullmäktige borde ta ställning till?
  5. Demokratiamessut keväällä 2023 / Demokratimassa på våren 2023
  6. Unelmien liikuntapäivä 10.5.2023
  7. Nuorison häiriökäyttäytyminen Sipoossa
  8. Muut asiat / Övriga ärenden
  9. Seuraavat kokoukset / Följande möten
  10. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande

SIPOO / SIBBO 16.2.2023

Otto Junnila

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja

Ungdomsfullmäktiges ordförande

 

Viimeksi muokattu 13.02.2023