Päätöksen yleistiedoksianto: Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan Kaartin jääkärirykmentin johtamassa harjoituksessa 3.-8.3.2024

Päätöksen yleistiedoksianto

Kaartin jääkärirykmentti on tehnyt 24.1.2024 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 3.-8.3.2024.

Päätös koskee Helsingin, Porvoon, Järvenpään, Loviisan ja Keravan kaupunkien ja Tuusulan ja Sipoon kuntien alueilla olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita. Päätös on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin- ja kunnantaloilla sekä Kaartin jääkärirykmentin komendantin toimistossa Helsingin Santahaminassa.

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeni Jaakko Kaakinen 0299 800.

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.

Päätös (pdf)

Kaartin jääkärirykmentissä 24.1.2024.

 

Viimeksi muokattu 26.01.2024