N65 Metsärinne – Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutuksella

 

Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa pientalojen ja rivitalojen tai kytkettyjen talojen rakentaminen Nikkilän keskustan läheisyyteen ja tutkia liikenneaseman rakentamismahdollisuutta suunnittelualueelle.

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.4.2022 – 27.5.2022 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 27.5.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja antavat kaavoittaja Jani Ylimäki puh. 040 356 3037, sähköpostiosoite: jani.ylimaki@sipoo.fi


Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 28.4.2022

 

Viimeksi muokattu 26.04.2022