Kyläjuhlat, Lintukoto 2, puisto / Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta – Eriksnäsin asukasyhdistys

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnan 18.4.2023 (50 §) tekemän ympäristövalvonnan ratkaisuvallan toimivaltajaon nojalla ympäristövalvontapäällikkö on hyväksynyt Eriksnäsin asukasyhdistys ry:n ilmoituksen tietyin edellytyksin.

Ympäristövalvontapäällikön päätös 09.07.2024 § 8 ja siihen liittyvä valitusosoitus ovat julkisesti nähtävinä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi sekä Sipoon verkkosivuilla 10.7.-15.8.2024

Valitusaika päättyy 15.08.2024

Päätös (pdf)

Ympäristövalvonta
Sipoo 10.7.2024

 

Viimeksi muokattu 09.07.2024