Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tiedottaa 24.3.2022

Aluehallituksen päätökset 24.3.2022

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kunnista hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden, sopimusten, vastuiden ja vuokrattavien toimitilojen selvityksiä. Aluehallitus päätti esityksen mukaisesti esittää aluevaltuustolle, että se ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi selvitykset ja pyytää kuntia täydentämään selvityksiään, jos niissä tässä vaiheessa tiedetään olevan puutteita. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että kuntien irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.

Aluehallitus päätti yksimielisesti esittää hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän sekä tulosyksikkötason organisaatiomallin aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.

Muut asiat aluehallitus päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan ja lisälistan esitysten mukaisesti.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Viimeksi muokattu 25.03.2022