Ilmoitus päätöksestä – Vesilain mukainen päätös, Aluehallintovirasto

 

Ilmoitus päätöksestä – Vesilain mukainen päätös

Hakija           Väylävirasto

Dnro             ESAVI/102/2021

Päätösnro    294/2021      

Asia              Kuiva-Hevosen saaren eteläpuolen pienvenesataman vesialueen ruoppaaminen ja                     ruoppausmassojen läjittäminen mereen sekä pengeraallonmurtajan rakentaminen, Sipoo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 29.9.–5.11.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Viimeksi muokattu 04.08.2022