Ilmoitus päätöksen kuuluttamisesta: Lietteenkäsittelymenetelmän testaamista koskeva koetoiminta, Sipoo

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla.

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 5.9.–12.10.2022 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Viimeksi muokattu 05.09.2022