Ilmoitus kuulutuksesta – Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 §:n mukainen päätös: Merikaapelihanke välillä Hamina-Helsinki

Asia

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 §:n mukainen päätös

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 20.2.2024 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Asian diaarinumero on UUDELY/12845/2023.

Cinia Oy:lle annettu päätös koskee merikaapelihanketta välillä Hamina – Helsinki.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 20.2.2024–20.3.2024 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.

Linkki kuulutukseen

Kuulutus 20.2.2024-20.3.2024, Cinia Oy, merikaapelihanke välillä Hamina-Helsinki

Linkki päätökseen

Päätös, Cinia Oy, merikaapelihanke välillä Hamina-Helsinki

 

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 20.02.2024