Hyväksytty asemakaava, T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava

 

Valtuusto on päätöksellään 12.12.2022 § 103 hyväksynyt T6 Taasjärven itäpuolen asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 21. joulukuuta 2022 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanhallitus

Sipoossa 22.12.2022

 

Viimeksi muokattu 21.12.2022