Destia Oy, ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemus sekä aloituslupahakemus, kalliokiviaineksen otto, louhinta ja murskaus sekä vesien johtaminen toisen alueelle, Jokivarsi, Kerava

 

Päätöskuulutus, Destia Oy (pdf)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Viimeksi muokattu 15.10.2021