Avustukset sosiaali- ja terveysalalla toimiville organisaatioille

Hakemuksesta on käytävä ilmi toiminnan laatu, kustannukset ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa avustuksen suuruuteen. Mikäli toiminta käsittää myös muita paikkakuntia, on hakemuksesta erityisesti ilmettävä, missä määrin toiminta tapahtuu Sipoossa.

Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan Sosiaali- ja terveysosastolle, PL 7, 04131 SIPOO.

Hakuaika sosiaali- ja terveystoimintaan 31.3. klo 15:30 asti.

Lisätietoja; Marina Forsström, puh. 050 360 3848                                         

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sipoossa 18.2.2021

Viimeksi muokattu 15.02.2021