N 35 Pornaistentien kiertoliittymä

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee Nikkilän taajamassa osaa korttelista 2002 ja Segrispuistosta, sekä niihin liittyviä tie- ja katualueita. Kiertoliittymän toteuttamisella pyritään lisäämään risteysalueen turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Käytännössä muutos tarkoittaa korttelin 2002 koilliskulman ja Segrispuiston luoteiskulman muuttamista pieneltä osin yleiseksi tiealueeksi. Kaavamuutoksella ei vaikuteta rakennusoikeuteen.

Hyväksyminen

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan 31.3.2009.
Päätös on kuulutettu voimaan 14.5.2009.
Kuulutus lainvoimasta, pdf

Kaava, merkinnät ja määräykset, pdf
Kaavaselostus, pdf