M3 Massbyn Danielsbackan asuinalue

Asemakaava

Massbyn Danielsbackan asuinalueen suunnittelualue sijaitsee Sipoon Söderkullan länsipuolella Danielsbackantien varrella. Etäisyys Söderkullan keskustasta on noin 1,5 km. Alueen kokonaispinta-ala on noin 21,5 ha. Asemakaava koskee kiinteistöjen 753-419-4-1604 ja 753-419-4-1804 osia.

Suunnitteluaueen läheisyydessä sijaitsee neljä hevostallia. Tarkoituksena on laatia alueelle asemakaava, joka mahdollistaa pientalopainotteisen asuinalueen rakentamisen liikenneyhteyksineen ja viheralueineen tukien samalla läheisten hevostallien toimintaa.

kaavarajaus opaskartalla kaavarajaus viistoilmakuvassa

Massbyn Danielsbackan asemakaava-alueella tehdään maatutkausta toukokuun aikana. Työt alkavat 13.5. alkavalla viikolla ja saattavat jatkua kesäkuun puolelle. Tutkauksista ei aiheudu melua, vaaraa ihmisille tai ympäristölle, eikä maastoon jää työstä jälkiä. Töitä tehdään ainoastaan kunnan mailla.

Tutkimuksilla saamme alueen maaperästä lisää tietoa, jota hyödynnämme kaavaehdotuksen valmistelussa.
Mikäli teillä on kysymyksiä asiaan liittyen, voitte olla yhteydessä alueen kaavoittajaan.

På svenska

Yhteyshenkilöt

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö 
puh. 050 409 3957

Aino Kuusimäki, kaavoittaja
puh. 040 185 5318 
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

 

Valmisteluvaihe

Maankäyttöjaosto on päättänyt asettaa Massbyn Danielsbackan asuinalueen asemakaavan valmisteluaineiston (kaava M3) nähtäville. Valmisteluaineisto sisältää asemakaavaselostuksen liitteineen sekä kaksi asemakaavakartan luonnosvaihtoehtoa. Toivomme palautetta molempien luonnosvaihtoehtojen hyvistä puolista ja haasteista. Saadun palautteen pohjalta valmistellaan seuraavaksi yksi kaavaehdotus.

Mahdolliset mielipiteet valmisteluaineistosta tulee toimittaa kirjallisesti 3.12.2018 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 1.11.2018 (pdf)

Asemakaavakartta: Vaihtoehto Stenbackanraitti (pdf)
Asemakaavakartta: Vaihtoehto Danielsbackanraitti (pdf)

Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Kaavanäyttely 22.11.2018

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestetään avoin kaavanäyttely torstaina 22.11.2018 klo 17–19 Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2). Näyttelyn yhteydessä voi antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesti kaavan jatkokehittämistä varten. Näyttelyyn voit saapua vapaasti sinulle sopivaan aikaan klo 17–19 välillä. Tervetuloa!

Työpaja 20.9.2018

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin avoin työpaja torstaina 20.9.2018 klo 17–19 Söderkullan kirjastossa. Työpajassa esiteltiin suunnittelun lähtökohtia ja keskusteltiin ryhmissä alueesta ja suunnittelun tavoitteista.

Tiivistelmä tilaisuudesta (pdf)

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 30.8.2018.

Kuulutus vireilletulosta 30.8.2018 (pdf)

Asemakaavatyö on käynnistetty laatimalla kaavan lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on nähtävillä internetissä koko kaavaprosessin ajan. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa 1.10.2018 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse kirjaamo(at)sipoo.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus määräajan jatkamisesta 6.9.2018 (pdf)

Viimeksi muokattu 28.08.2019