kuumalogo

Kuuma-projekti

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamishankesivusto Sipoossa

Sipoon kunta tekee yhteistyötä KUUMA-kuntien kanssa. Syksyllä 2013 alkoi Kuuma-kuntien ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyöhanke ”Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen”.

Vuoden 2014 alusta lähtien pilottikiinteistöissä ryhdytään seuraamaan energian ja kopiopaperin kulutusta ja kulutuskustannuksia sekä syntyvien jätteiden määriä ja jätehuoltokustannuksia. Energiankulutuksen ja -kulutuskustannusten osalta tavoitellaan 8 % säästöjä vuoteen 2016.

Tähän yhteistyöhankkeeseen Sipoon kunta on osoittanut pilottikiinteistöt. Energiansäästöpotentiaalinsa ansiosta pilottikohteeksi valittiin Sipoonlahden koulu, Mäntymäen päiväkoti ja päiväkoti Miili sekä kunnan omistama paritalo Nikkilässä.

Samalla pilottikiinteistöissä aloitetaan ekotukitoiminta, joka on kansallinen toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla.

Tällä sivustolla seurataan Sipoon hanketta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Sipoon osalta projektin etenemisestä lisätietoja antaa
Suunnittelija Maria Mäntylä
puh. 040 184 9631
maria.mantyla(at)sipoo.fi
(Sipoon kunta /Tekniikka- ja ympäristöosasto)

Koko hankkeen etenemisestä vastaa 
projektikoordinaattori Tapani Hänninen
puh. 040 314 4719
tapani.hanninen at tuusula.fi
(Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen –hankkeen toteuttajana toimii Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Hankekumppaneita ovat kaikki KUUMA-kunnat, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä osuuskunta ECO-ONE. Hankkeen rahoittajina ovat KUUMA-kunnat ja Uudenmaan liitto.
Viimeksi muokattu 17.02.2020

På svenska In EnglishSipoon pilottikiinteistöt:

Miksi juuri nämä kiinteistöt:

• rakentamisen dokumentointi oli nykyaikaista
• kaikki tiedot ovat sähköisessä muodossa
• kiinteistöissä toimii sama kiinteistönhoitaja
• rakennukset edustavat sen aikaisia energiamääräyksiä
• edustavat moderneja tilaratkaisuja (smartboard, sähköiset kirjat)
• etsitään minimitasoa, jolla tilat voivat toimia tehokkaasti käyttäjien kannalta
• mahdollistavat tulevien rakennusten energiankäytön simulointia