Siirretyt ajoneuvot

Sipoon kunta voi siirrättää ajoneuvon omistamallaan alueella, mikäli

  • ajoneuvo on pysäköity tielle säännösten vastaisesti
  • pysäköidystä ajoneuvosta aiheutuu haittaa tiealueen kunnossa- tai puhtaanapidolle  tai korjaus- tai rakennustyölle
  • ajoneuvo on hylätty

Yksityiseltä alueelta tai maastosta kunta voi siirrättää kiinteistön tai alueen omistajan/haltijan perustellusta pyynnöstä.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Ajoneuvon siirtotilauslomake, pdf

Ajoneuvojen siirtopäätökset

Jos varastoalueelle siirrettyä ajoneuvoa ei lunasteta ja noudeta yhden (1) kuukauden kuluessa siirtoilmoituksesta tai kuuluttamisesta taikka jos omistajan on muuten katsottu luopuneen oikeudestaan ajoneuvoon, siirtyy ajoneuvon omistusoikeus kunnalle. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen saantitodistuksesta ilmenevänä päivänä tai kun asianomainen on kuitannut päätöksen vastaanotetuksi taikka jos omistaja on tuntematon tai tavoittamattomissa, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tämä kuulutus on asetettu ilmoitustaululle.

Siirtopäätökseen tyytymätön on oikeutettu hakemaan muutosta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Yhteystiedot:

Aluemestari
Fredrik Kuhlman
050 554 4527
fredrik.kuhlman(at)sipoo.fi

På svenskaViimeksi muokattu 19.08.2019