Kalastus

Onkiminen ja pilkkiminen maksutonta

Maksuttomia jokamiehenoikeuteen verrattavissa olevia yleiskalastusoikeuksia ovat onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus.

 

Virvelöintiin ja uisteluun tarvitset kalastonhoitomaksun ollessasi 18-64 vuotias

Viehekalastuksella tarkoitetaan käytännössä vavalla, kelalla ja vieheellä virvelöintiä tai vetouistelua.

Viehekalastavan 18–64-vuotiaan pitää maksaa kalastonhoitomaksu, joka oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla kerrallaan.

Alle 18 vuotias ja 65 vuotta täyttänyt saa siis viehekalastaa yhdellä vavalla maksutta.

Muihin kalastustapoihin kuten verkko-, koukku- ja rysäkalastukseen sekä uisteluun useammalla vavalla tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina kalaveden omistajan lupa.

Huomaathan, että Sipoon kunnan uimaranta-alueilla kaikenlainen kalastaminen on kielletty.


Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksun voi hankkia

- Eräluvat-verkkokaupasta

- Metsähallituksen Eräluvat sovelluksella

- soittamalla palvelunumeroon: 020 69 2424 tai

- asioimalla R-kioskilla

Muista pitää kalastonhoitomaksun kuitti ja muut mahdolliset luvat aina mukana kalastaessasi. Jos kalastusoikeus perustuu ikään, on ikä voitava todistaa esimerkiksi henkilöllisyystodistuksella.

 

Vedenomistajan lupa

Sipoon kunta ei myy kalastuslupia vesialueilleen, sillä kunnan omistamat vesialueet ovat suppeat.

Kalaveden omistajan tiedot löytyvät Maanmittauslaitokselta kiinteistötunnuksen avulla tästä

 

Kalastuksenvalvonta

Kalastuksenvalvoja valvoo, että kalastuksessa noudatetaan kalastuksesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Valvonta koskee kalojen pyyntimittamääräyksiä, rauhoitusaikoja ja -alueita sekä pyydyksiä koskevia kieltoja tai pyydysten rakennetta koskevia määräyksiä. Kalastuksenvalvoja valvoo myös, että kalastajat ovat maksaneet kalastonhoitomaksunsa ja muut tarvittavat luvat. Kalastuksenvalvontaa suorittavat valtuutettujen kalastuksenvalvojien lisäksi poliisi, Rajavartiolaitos, Metsähallitus, ELY-keskus ja Tulli.

Sipoossa kalastuksenvalvontaa koordinoi Timo Liljendal (p. 050 5897 870, timo.liljendal( a )kolumbus.fi).

 

Porvoon-Sipoon Kalatalousalue

Kalatalousalue on kalastuslain mukainen julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.

Porvoon-Sipoon kalatalousalueella ei ole yhtenäislupa-aluetta. Jokainen osakaskunta ja yksityisen vesialueen omistaja myy itsenäisesti lupia. Tämä on kuitenkin vapaa-ehtoista.

Lupia myyvät esimerkiksi Porvoon ja Helsingin kaupungit, jotka omistavat vesialueita kalatalousalueella.

Kalatalousalueen toiminnasta, määräyksistä ja luvista voit kysyä toiminnanjohtajalta Gabi Lindholmilta (p. 050 404 2738, gabi.lindholm( a )outlook.com).

Porvoon-Sipoon kalatalousalueen nettisivut (tulossa).

 

Lisätietoja

Kalastuksesta yleisesti

Tietoja kalastusrajoituksista (karttapalvelu)

Tietoja pyyntimitoista ja kalojen rauhoitusajoista

 

 

 

På svenska

Viimeksi muokattu 15.06.2020