Rådgivning

Mödra- och barnrådgivningen

I Sibbo finns i Nickby och i Söderkulla en kombinerad mödra- och barnrådgivning, som betjänar gravida och barnfamiljer med barn under skolåldern. De anställda vid rådgivningen har ett mångisidigt samarbete med övriga aktörer till exempel rådgivningens familjearbete, barnfamiljernas socialarbete, skol- och studerandehälsovården, talterapi, familjerådgivning, barnskydd, barnatillsyningsman, fysioterapi, mun- och tandvårddagvård och specialsmåbarnsfostran.

Preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen

I Sibbo fungerar en centraliserad preventivrådgivning. Mottagningen finns i Nickby social- och hälsostations 2. våning, i samband med rådgivningen. I ärenden gällande preventiv eller familjeplanering, kontakta numret 040-5297761, telefontid mån-tors kl. 12.00-12.45

Suomeksi

[l:public_create_by]: 25.01.2016 Marina Forsström