Yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä palvelujaan ilman arvonlisäveroa sosiaalihuollon tarpeessa oleville henkilöille, jos toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa. Palvelun tarve voi johtua asiakkaan toimintakyvyn rajoitteista tai muista henkilökohtaisista, päivittäistä selviytymistä haittaavista syistä.

Verohallinnon ohjeistuksissa sosiaalihuollon palveluiksi määritellään yksityinen lasten ja nuorten huolto, lasten päivähoito, vanhustenhuolto, kehitysvammaisten huolto, vammaisten palvelut ja tukitoimet, päihdehuolto ja muu tällainen toiminta.

Esimerkiksi ikäihmiset ja pitkäaikaissairaat voivat ostaa näitä palveluja ilman arvonlisävero-osuutta, jos palveluntuottaja täyttää tietyt vaatimukset. Palvelun myyminen arvonlisäverottomana edellyttää, että yksityinen palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelusta kuntaa, jonka alueella se tarjoaa palvelujaan

Arvolisäverottomien sosiaalipalveluiden tuottaminen edellyttää, että palveluntuottaja:

1. Tekee kuntaa ilmoituksen toiminnasta (AVI:n lomake liitteineen)
2. Laatii omavalvontasuunnitelman (toiminnan ja laadun yksityiskohtainen kuvaus, Valviran lomake, ilmoituksen liitteeksi)
3. Laatii asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman
4. Laatii asiakkaan kanssa palvelusopimuksen

Kunnan ylläpitämään rekisteriin merkittäviä palveluja ovat kotihoidon tukipalvelut ja yksityinen päivähoito. Muista palveluista pitävät rekisteriä aluehallintovirasto tai Valvira. Kunta antaa niistäkin lausunnon sekä valvoo toimintaa alueellaan.

Linkkejä

Lisätietoa palvelujen arvonlisäverottomuudesta ja kunnan valvontavelvollisuudesta sekä lomakkeita yksityisten tuottajien rekisteröitymistä varten.:

www.vero.fi: (sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus)
Valvira: Kotiin annettavat palvelut (valtakunnallinen valvontaohjelma)
• Valvira: Sosiaalihuollon säädökset
AVI: Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta
Valvira Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelman lomakepohja
tai Suomen kotipalvelutyöyhdistyksen lomakepohja (Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut)

Rekisteriseloste
Elias  (lomakkeet:palvelusopimus ja palvelusuunnitelma)

 

På svenska

Viimeksi muokattu 28.10.2020