T 8 Stenkulla

SuomeksiDetaljplaneändring

Öppna en större karta >Detaljplaneändringen är objekt nr T 8 i Sibbo kommuns planläggningsprogram för perioden 2014–2017. Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att bygga det skogklädda området strax intill centrum till ett bostadsområde.

På samma gång bevaras de nuvarande närrekreationsfunktionerna och naturen i så hög grad som möjligt. Vid planeringen ser man till att nätverket av rekreationsleder fortsättningsvis fungerar bra och att områdena för närrekreation räcker till i det nya området.

Lagakraft
 


Detaljplanen trädde i kraft 13.8.2015

Kungörelse 13.8.2015 (pdf)

 
Godkännande 
 

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.6.2015 § 37 godkänt  detaljplaneändring för Stenkulla.

Kungörelse 25.6.2015

Kommunfullmäktiges protokoll § 37 15.6.2015, inkluderar bemötanden till utlåtanden och anmärkningar.

Planmaterialet i pdf-format:

Detaljplan

Beskrivning

Beskrivningens bilagor

 
Förslagsskedet
 

Detaljplaneförslaget var framlagt 2.4. - 4.5.2015.

Kungörelse 2.4.2015 (pdf)

Planmaterialet i pdf-format:

Detaljplaneförslag

Beskrivning

Bilaga 2. Program för deltagande och bedömning
Bilaga 3. Promemoria från myndigheternas samråd
Bilaga 4. - 5. Detaljplanekarta, Detaljplanbeteckningar och detaljplanebestämmelser
Bilaga 6. Illustration
Bilagor 7. -11. Utredningar 

Detaljplaneutkastets bemötanderapport

Öppna en större bild >
Utkastskedet
 

Utkastet till detaljplaneändringen och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning var framlagda 5.2 –9.3.2015.

Kungörelse 5.2.2015 (pdf)

Detaljplanekarta, utkast (pdf)

Planbeskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Ett invånartillfälle ordnades tisdag 10.2.2015 i Söderkulla i Sipoonlahden koulu. Vid tillställningen kunde man framföra sina egna förslag till utveckling av området.

 
Startskedet
 

Detaljplanen kungjordes anhängig 2.10.2014. 

Program för deltagande och bedömning (pdf)

Kungörelse 9.10.2014 (pdf)
Kungörelse 2.10.2014 (pdf)

Två invånartillfällen ordnades, 8.10.2014 och 20.10.2010.

Deltagarantalet var stort och vi fick mycket nyttig information och många goda ideer som kan användas i planeringsarbetet. Tack till alla som medverkade. Vi har fått ett tiotal skriftliga åsikter som berör både planprojektet och programmet för deltagande och bedömning. Vi ger svar på responsen inom den närmaste framtiden.  Som det ser ut i dag kommer detaljplaneförslaget att läggas fram i januari 2015.

Kartrespons från invånartillfällena (pdf)

 
Senast ändrat 24.04.2018