Följande motioner är under beredning eller slutbehandlade av fullmäktige

4.3.2013 Motion om färdigställandet av byggnads-arbetena på Fågelboet/Linda Karhinen m.fl.
§ 58 9.6.2014 KFGE

15.4.2013 Motion om att göra upp en handlingsplan för bättre transparens och bekämpning av grå ekonomi/Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
§ 12 KFGE 26.1.2015

15.4.2013 Motion om effektivering av användning av stödet som utbetalas till företagare som avlönar sommararbetare/Samlingspartiets fullmäktigegrupp
§ 7 KFGE 10.2.2014

20.5.2013 Motion om att ta med planläggningen av Västerskog i kommunens planläggnings-program/ Clara Lindqvist m.fl.
§ 9 KFGE 25.1.2016

20.5.2013 Motion om att göra Sibbo storskog mera känd och höja dess profil/Juha Suuronen m.fl.
§ 12 KFGE 10.2.2014

20.5.2013 Motion om att ordna intensivkurser i tiofinger-systemet i grundskolan/förskolan/Juha Suuronen m.fl.
§ 6 KFGE 10.2.2014

20.5.2013 Motion om byggande av en led för lätt trafik längs Sibbo å/Juha Suuronen m.fl.
§ 122 KFGE 7.10.2013

20.5.013 Motion om granskning av generalplanens dimensionering för AT-områdenas del/Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
§ 45 KFGE 15.6.2015

9.9.2013 Motion om att stöda innovationsverksamhet/ Sami Virpiö m.fl.
§ 59 KFGE 9.6.2014

9.9.2013 Motion om att övergå till ett system med dubbla avlopp/Sami Virpiö
§ 32 KFGE 7.4.2014

9.9.2013 Motion om att förverkliga projektet Nickby hjärta enligt livscykelmodellen/Sami Virpiö
§ 98 KFGE 16.5.2016

9.9.2013 Motion om att grunda ett närdemokratiprojekt/ Sami Virpiö
§ 8 KFGE 10.2.2014

9.9.2013 Motion om snabb hjälp till personer som lider av inneluftsproblem/Sami Virpiö
§ 60 KFGE 9.6.2014

9.9.2013 Motion om att ordna ett seminarium om utvecklandet av byarna i Sibbo/ Vårt gemensamma Sibbos fullmäktigegrupp
§ 8 KFGE 25.1.2016

7.10.2013 Motion om att utöka antalet skräpkorgar/Timo ja Maarit Rope
§ 46 KFGE 5.5.2014

7.10.2013 Motion om användning av kommunens lokaliteter för tredje sektorns behov/ Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
§ 45 KFGE 5.5.2014

7.10.2013 Motion om att erbjuda kommunala lokaliteter för yrkesutbildningens behov/Antti Skogster
§ 71 KFGE 8.9.2014

7.10.2013 Motion om att Sibbo kommun söker medlemskap i den europeiska koalitionen av städer och kommuner mot rasism/Thomas Elfgren m.fl.
§ 11 KFGE 10.2.2014

7.10.2013 Motion om motsättning av ändringar i flygrutter/ Timo och Maarit Rope
§ 72 KFGE 8.9.2014

11.11.2013 Motion om att installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/Pentti Sittnikow m.fl.
§ 33 KFGE 7.4.2014

11.11.2013 Motion om att anta Östersjöutmaningen/ Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
§ 23 KFGE 24.4.2017

11.11.2013 Motion om att ordna en folkomröstning i Sibbo kommun/Pentti Sittnikow/Sannf.
§ 9 KFGE 10.2.2014

9.12.2013 Motion om att inrätta en befattning som arbetslöshets- koordinator på viss tid/Pentti Sittnikow
§ 34 KFGE 7.4.2014

Suomeksi

Senast ändrat 03.05.2018