Vänkrets

Vänkrets-verksamheten ökar ensamma äldres välbefinnande

Vänkrets-modellen utnyttjas aktivt i Sibbo kommuns hemvård. Modellen bygger på ett gediget forsknings- och utvecklingsarbete som utförts av Centralförbundet för de gamlas väl. Målet för Vänkrets-modellen är att lindra deltagarnas ensamhetskänsla och att hitta nya vänner. Gruppen leds av utbildade ledare.

Vänkrets-gruppen samlas 12 gånger under tre månader och deltagarantalet är begränsat till högst 8 personer.Suomeksi Gruppmötenas innehåll planeras alltid enligt deltagarnas önskemål. Deltagarna i Vänkrets-grupperna har funnit nya vänner, fått kamratstöd och det viktigast av allt: ensamheten har lindrats. Ta mod till dig och kom med!

Mer information om Vänkrets-verksamheten i Sibbo ger Vänkrets-ledarna:
Anne Nordström 09 2353 6606
Annelie Huhtaoja 09 2353 6629

Mer information om Vänkrets-verksamheten som drivs av Centralförbundet för de gamlas väl hittar du på www.ystavapiiri.fi (finska)

Senast ändrat 08.07.2019