Sortering av avfall

Avfallslagen förutsätter att avfall sorteras. Sorteringen är också ekonomiskt lönsam. Genom att minska mängden blandavfall kan fastigheten spara in på avfallsavgifterna.

Obligatorisk sortering för fastigheter med flera bostadslägenheter

Fastigheter med fler än fem bostadslägenheter bör ha ett separat insamlingskärl för bioavfall. Inget separat insamlingsredskap behövs om fastigheten komposterar bioavfall året runt. Fastigheter med färre än fem bostäder kan ansluta sig till insamlingen av bioavfall med gemensamt kärl eller ensamma.

Fastigheter med minst tjugo bostadslägenheter ska ha ett separat insamlingskärl för kartong. Fastigheter med färre än tjugo bostäder kan ansluta sig till systemet med gemensamt kärl eller ensamma.

Övrig sortering av avfall

För egnahemshus är det frivilligt att ansluta sig till insamling av bio- och kartongavfall. Observera att verkställandet av den regionala insamlingen beror på antalet fastigheter som deltar i insamlingen. Egnahemshus har med vissa förutsättningar möjlighet att ansluta sig till flerfacksinsamling, där blandavfallskärlet ersätts med ett kärl indelat i fyra fack.

Alla bostadsfastigheter ska i mån av möjlighet föra glas, metall och returkartong till ekopunkter eller avfallsverkets ekopunkter. Det är möjligt att med vissa förutsättningar ansluta sig till separat insamling av glas, metall och plast från och med 1 maj 2014.

 
Senast ändrat 13.02.2020