Avfallshanteringsbestämmelser i Sibbo kommun

Avfallshanteringsföreskrifterna är lokala bestämmelser som kompletterar avfallslagen och författningen. På basen av 91 § i Avfallslagen fastslås avfallshanteringsföreskrifterna av den myndighet som ansvarar för avfallshanteringen i kommunen.

Avfallshanteringsföreskrifter som fastställts av Nylands avfallsnämnd är i kraft i Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

 

Tilläggsinformation

Nylands avfallsnämnd
Munkabacken 51
08500 Lojo
tfn. 020 690 145
ujlk(at)ujlk.fi
Senast ändrat 25.02.2020