Avfallshantering i Sibbo kommun

Enligt avfallslagen ska alla bostadsfastigheter på ett godtagbart sätt ansluta sig till avfallshantering som ordnas av kommunen. Det vanligaste sättet att ansluta fastigheten till ordnad avfallshantering är att skaffa ett eget eller hyra ett kärl för blandavfall. Övriga alternativ är att ha gemensamma kärl med grannen eller att använda en regional blandavfallspunkt.

Avfallshanteringen i Sibbo kommun ordnas via Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten. Ägarkommuner i östra Nyland är Borgå, Sibbo, Lovisa, Borgnäs och Askola. Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten svarar på alla frågor gällande avfallshanteringen på numret 020 637 7000 (lna/msa) må - fre kl. 8:30–15:30.

Avgifter för avfallshantering

I Sibbo kommun tillämpas flera olika avfallsavgifter. De vanligaste avgifterna är avgiften för tömning av blandavfallskärl, ekoavgiften samt tömningsavgiften för bioavfallskärl. Alla avgifter finns på Rosk'n Rolls webbsidor.

Tilläggsinformation

Miljöövervakning
Kontaktuppgifter
Senast ändrat 21.02.2020