Lediga tomter för bostadshus och bostadsvåningshus på Hassellundens detaljplaneområde i Söderkulla

Sibbo kommun säljer höghus- och rådhustomter till fast pris på Hassellundens detaljplaneområde. Kommunalteknik är färdig på området.

Hassellunden har goda trafikförbindelser både till Östra centrum i riktning mot Helsingfors och åt Borgåhållet. En trygg cykel- och gångbana leder till tätortens centrum som ligger på cirka 1 km:s avstånd. Där finns mångsidig kommersiell och offentlig service: bibliotek, hälsovårdstjänster och dagligvarubutiker. Det nya skolcentrumet och det nya daghemmet ligger direkt intill bostadsområdet. Detaljplaneområdet för Hassellunden är under uppbyggnad och en stor del av tomterna är redan sålda och de första invånarna har flyttat till området i år 2015.

Det finns inga lediga ARA -tomter på området.

Hassellundens detaljplan

Hassellunden unvidgningsområdets detaljaplan

Lediga tomter

1 . K544 (AK-1), 4500 vy-m2, 6720 m2, 1 012 500 € (225 €/vy-m2)
2. K546 T1 (AK-4), 2500 vy-m2, 3037 m2, 562 500 € (225 €/vy-m2)
3. K546 T2 (A-1), 1000 vy-m2, 2485 m2, 260 000 € (260 €/vy-m2) RESERVERAD
4. K548 T1 (AK-1), 5400 vy-m2, 6253 m2, 1 161 000 € (215 €/vy-m2) RESERVERAD
5. K548 T2 (AK-1), 3600 vy-m2, 4373 m2, 774 000 € (215 €/vy-m2)
6. K547 T2 (AK-1), 1800 vy-m2, 2695 m2, 387 000 € (215 €/vy-m2)
7. K539 (A-1) + en del av LPA-området, 2000 vy-m2, 3511 m2, 440 000 € (220 €/vy-m2) RESERVERAD
8. K536 (AK-4) + en del av LPA-området, 4100 vy-m2, 2135 m2, 940 000 € (230 €/vy-m2)

9. K537 T3 (AK-1), 3262 m2, 2400 vy-m2, 540 000 € (225 €/vy-m2)
10. K537 T1 (AK-1),
3731 m2, 3750 vy-m2, 843 750 € (225 €/vy-m2)
11. K 545 T1 (AK-4),
2997 m2, 2500 vy-m2, 575 000 € (230 €/vy-m2) RESERVERAD

AK-1
Kvartersområde för flervåningshus.
AK-4
Kvartersområde för flervåningshus. På området kan också placeras serviceboende.
A-1
Kvartersområde för bostadshus. Utöver den byggnadsrätt som anvisats i detaljplanen får man bygga separata bostadsanknutna lösöreförråd 6 m2/bostad, samt ekonomibyggnader 4% av byggnadsrätten.

Reservering av tomter

Tomterna reserveras med en fritt formulerad ansökan, som kan skickas per e-post till tomtchef. Av ansökan ska framgå: den tomt som reserveras, uppgifter om bolaget och bolagets nyckeltal, en preliminär plan för projektet som ska genomföras på den reserverade tomten samt uppgifter om antalet bostäder som ska byggas på tomten och bostädernas storlek.

Ytterligare information om tomterna: vik. tomtchef Dan Tallberg, tfn 040 191 4359, förnamn.efternamn(at)sibbo.fi.


Suomeksi
Senast ändrat 25.09.2020