Verksamhetscentret Vägskäl

Verksamhetscentret Vägskälet är en trygg och genuin träffpunkt som erbjuder tröskelfri service. Verksamhetscentret upprätthålls av Social- och hälsovårdsavdelningen i Sibbo kommun.

Vägskälet ger både unga och vuxna en möjlighet till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, arbetsprövning, lönesubventionerat arbete samt läroavtalsstudier inom ramen för de egna resurserna. Den målinriktade och stimulerande arbetsmiljön ger möjlighet till arbete inom bl.a. verkstäder för snickeri och hantverk, arbetstjänster, trädgårds- och fastighetsskötsel samt utvecklingsarbete inom social- och hälsovården.

Rehabiliterande arbetsverksamhet erbjuds förutom av våra arbetsenheter även av ungdomsverkstaden Rastis. Rastis erbjuder alla intresserade Sibboungdomar under 29 år en rytm i vardagen samt handledning och stöd inom det yrkesområde som intresserar.

Teammedlemmen står själv i centrum av planeringen, genomförandet och utvecklingen av verksamhetens innehåll. Genom en aktiv verksamhet skapar man ett gemenskapsinriktat arbetsgrepp som tryggar grundrytmen i vardagen.

Med hjälp av stöd och en helhetsmässig service styrs klienten till rehabilitering och därigenom till självständig livshantering.

 

Lassi Puonti
Toiminnanjohtaja/ Verksamhetsledare
Sipoon kunta/Sibbo kommun
+358 40 191 4425
lassi.puonti@sipoo.fi

Toimintakeskus Risteys/ Verksamhetscentret Vägskälet
Iso Kylätie 9/Stora Byvägen 9
04130 Sipoo/Sibbo
+358 40 191 4435


 

Suomeksi

 

Senast ändrat 17.10.2019