< Ulkoiset kuulutukset
20.10.2017

Päätöksen yleistiedoksianto, Kaartin jääkärirykmentti

Kaartin jääkärirykmentti on tehnyt 13.10.2017 puolustusvoimista annetun lain (22.12.2009/1617) 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan aikavälillä 27.11. - 4.12.2017.

Päätös koskee Helsingin, Vantaan, Espoon, Tuusulan, Sipoon, Porvoon, Kirkkonummen, Keravan, Järvenpään ja Siuntion alueilla olevia harjoituskäyttöön tarvittavia alueita.

Päätös on nähtävillä edellä mainittujen paikkakuntien kaupungin-tai kunnantalolla ja virka-aikana Kaartin jääkärirykmentin komendantin toimistossa Helsingin Santahaminassa.

Lisätietoja päätöksestä antaa Kaartin jääkärirykmentin esikunnassa kapteeni Antti Miettinen (0299 421 710).

Päätöstä pidetään nähtävillä 30 päivän ajan tiedoksisaamisesta, jonka katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Helsinki 13.10.2017

Hallintopäätös MN23338, kuulutus

 


Viimeksi muokattu
21.11.2017