Veteranärenden

Alla personer som har fronttjänsttecken är befriade från hälsocentralavgiften.

Suomeksi

År 2018 erläggs understöd till i Sibbo kommun bosatta frontveteraner, veteranänkor och hustrur enligt följande:

  • för anskaffning av glasögon erläggs ett understöd på 300 euro per år mot uppvisande av läkarintyg eller intyg av optiker
  • för tandvård vid kommunens mottagningar erläggs ett årligt understöd på 300 euro
  • för fotvård 45 euro högst 6 gånger per år
  • för städning 400 euro / år och hushåll
  • batterier till hörapparat enligt kvitto

Understöden utbetalas av Social- och hälsovårdsavdelningen. För utbetalningen behövs kvittenser, fronttjänsttecken, bankkontonummer och hemadress.
Ansökan bör lämnas in inom en (1) månad från kvittots datum och utbetalningen sker inom ramen för budgeterade medel, i den ordning ansökningarna inkommer.


Dessutom kan den rehabilitering, både öppen vård och vid rehabiliteringsanstalt, som ersätts med statliga medel sökas. Ansökningar kan lämnas in året runt och är i kraft 2 år.


Frontveteraner kan också anhålla om understöd för kommunala öppenvårdstjänster som tillhandahålls i hemmet. Till dessa tjänster räknas t.ex. hemvård, kostservice, tvättservice, städhjälp samt färdtjänst (taxiresor).

Tilläggsuppgifter:
Kanslisekreterare Benita Sundström
tfn. 040 184 3198

 

Krigsinvalider

Militärskadeförmåner

Lagen om skada ådragen i militärtjänst garanterar en krigsinvalids, hans makas och även änkans socialskydd, rehabilitering och övriga hälsotjänster. Grunden för krigsinvalidens socialskydd är livräntan. Dessutom beviljas tilläggsränta, sjukvård och andra förmåner. Den sjukvård, hemvård, måltidsservice och rehabilitering (öppen vård eller vid rehabiliteringsanstalt) som ersätts åt krigsinvalider är rätt så omfattande. Även ändringsarbeten i bostaden ersätts. För en krigsisnvalids änka kan försörjningspension, tilläggsförsörjningspension samt begravningshjälp beviljas.

Förmånerna ansöks hos Statskontoret.

 

Tilläggsuppgifter:

Krigsinvalidernas Brödraförbunds Borgå avdelning rf.
tfn (019)581 094 måndagar kl 9.00-13.00

Senast ändrat 08.04.2019