T 5 Taasjärvi III

På svenska

Taasjärven pohjoisosan kaavoitusta jatketaan T 5 Taasjärvi III:n asemakaavalla. Alue rajautuu Taasjärvi II:n kaava-alueen ja olemassa olevan huvila-asutuksen välissä sijaitseville Sipoon kunnan kiinteistöille. Alueelle on suunniteltu pientalovaltainen asuinalue arviolta noin 250 asukkaalle sekä siihen liittyvät viheralueet ja liikenneyhteydet.

 

Alueen omakotitontit tulevat myyntiin syksyllä 2014.
Lisätietoja tonttimyynnistä >

Valtuusto on päätöksellään 18.6.2012 § 60 hyväksynyt Taasjärvi III asemakaavan. Kaava kuulutettiin voimaan 8.8.2012.

Kuulutus 8.8.2012 (lainvoima)
Kuulutus 28.6.2012 (hyväksyminen)

Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf):
1. Seurantalomake
2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3. Maanomistuskartta
4. Putki- ja johtokartta
5. Ote maa- ja kallioperäkartoista
6. Luontoselvitys
7. Asemakaavakartta A4
8. Merkinnät ja määräykset
9. Havainnekuva
10. Liikenteen toimivuustarkastelu
11. Rakennustapaohjeet

 

Ilmakuva (klikkaa isommaksi)

Viimeksi muokattu 09.10.2014