Huvikummun päiväkoti - Jokipuiston esiopetus

Suomeksi

Daghemmet ligger i  Norra Sibbo på  Humlegårdsvägen 1, 04130 Sibbo.

"Här kommer Pippi Långstrump, sula hopsula hei sula hopsansa. Här kommer Pippi Långstrump, ja här kommer faktiskt jag. I Huvikummun förskola har vi en bra, hemlik och naturnära inlärningsmiljö.Vi skapar en trygg och respekterande atmosfär och inlärningsmiljö med hjälp av gemensamma spelregler och verksamhetssätt. Barnen är med i alla vardagens situationer ända från planeringsskedet till verkställande och utvärdering av verksamheten. (Huvikumpu FLP 2019-20, s.8)"

Läget på kartan

Daghemmet är finskspråkigt och erbjuder småbarnspedagogik och förskoleundervisning för 6 åringar.

Daghemmet är öppet  kl. 6:30-17:00. Förskoleundervisningen ordnas under tiden 9-13.

Kontaktuppgifter

Pitkätossut, förskoleundervisningsgruppen: tel. 050-4135380 eller tel. 050-4135384

Tf. Daghemsföreståndare
Hanna Borgström
tfn. 040 626 7801
hanna.borgstrom@sipoo.fiSenast ändrat 18.11.2019