Terräng- och sjötrafik

Att röra sig i terrängen

I terrängtrafiklagen regleras hur man får röra sig med motorfordon i terrängen. Att färdas eller parkera i terrängen kräver alltid tillstånd åtminstone av markägaren eller markinnehavaren. För återkommande eller permanent användning av terräng eller isbelagt vattenområde för tävlings- eller övningsändamål krävs även tillstånd av kommunens miljövårdsmyndighet.

Anläggande av en snöskoterled förutsätter alltid tillstånd av kommunens miljövårdsmyndighet. Även enstaka evenemang kan förutsätta tillstånd av myndighet, om evenemanget kan väntas medföra avsevärda olägenheter.

Begränsning av vattenskotertrafiken i Sibbo

Miljönämnden i Sibbo har beslutat om begränsning av vattenskotertrafiken på Sibbo kommuns område. Beslutet trädde i kraft 1.11.1995. Vattenskotertrafiken begränsas på följande områden:

Sjöar

Körning med vattenskoter i sjöar inom Sibbo kommun är totalt förbjudet.

Åar

Körning med vattenskoter är tillåtet endast för att förflytta sig från en plats till en annan med låg hastighet, högst 10 kilometer i timmen.

Havsområden

Körning med vattenskoter är förbjudet på områden i skärgården som är fredade med stöd av naturskyddslagen.

Körning med vattenskoter är förbjuden inom en 200 meter bred strandzon på hela havsområdet.
Det är tillåtet att från stranden förflytta sig med vattenskoter till öppet vatten på 200 m avstånd. Härvid bör en hastighetsbegränsning på 10 km i timmen iakttas.

Körning med vattenskoter är förbjuden på kommunens simstränder.

Körning med vattenskoter i närheten av stränderna kl. 22:00 - 6:00 är tillåten endast med låga hastigheter.

Det är möjligt att ordna vattenskotertävlingar inom de havsområden som kommunen äger eller besitter. Tävlingsarrangören bör komma överens om saken med kommunens miljövårdsmyndighet.

Suomeksi
Senast ändrat 26.02.2020