Maasto- ja vesiliikenne

Liikkuminen maastossa

Moottoriajoneuvoilla maastossa liikkumista säätelee maastoliikennelaki. Maastossa liikkumiseen sekä pysäköimiseen tulee aina saada vähintään maanomistajan tai alueen haltijan lupa. Mikäli toistuvasti tai jatkuvasti kilpailu- tai harjoittelutarkoituksiin käytetään maastoa tai jääpeitteistä vesialuetta, tarvitaan myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.

Hakemuslomake moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ajoon maastossa .pdf

Moottorikelkkareitin perustaminen edellyttää aina kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupaa. Myös yksittäinen tapahtuma voi edellyttää lupaa viranomaiselta, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja.

Vesiskootteriliikenteen rajoitukset Sipoossa

Sipoon ympäristölautakunta on päättänyt vesiskootteriliikenteen rajoittamisesta Sipoon kunnan alueella. Päätös astui voimaan 1.11.1995. Vesiskootteriliikenne rajoitetaan seuraavilla alueilla:

Järvet

Vesiskootterilla ajo on kokonaan kielletty Sipoon kunnan alueella sijaitsevilla järvillä.

Joet

Ajaminen on sallittua ainoastaan paikasta toiseen siirtymiseksi alhaisilla nopeuksilla, enintään 10 kilometriä tunnissa.

Merialueet

Vesiskootterilla ajo on kielletty luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetuilla alueilla saaristossa.

Vesiskootterilla ajo on kielletty 200 metriä leveällä rantavyöhykkeellä koko merialueella.
Siirtyminen vesiskootterilla rannalta 200 m:n etäisyydellä olevalle merialueelle on sallittu. Tällöin on noudatettava nopeusrajoitusta 10 kilometriä tunnissa.

Vesiskootterilla ajo on kielletty kunnan uimaranta-alueilla.

Vesiskootterilla ajo on rantojen läheisyydessä kello 22:00 - 6:00 välisenä aikana sallittu ainoastaan alhaisilla nopeuksilla.

Vesiskootterikilpailujen järjestäminen on mahdollista kunnan omistamilla tai hallinnassa olevilla merialueilla. Kilpailujen järjestäjän tulee sopia asiasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.Ympäristötarkastaja
Anu Juvonen
+358505487596
Viimeksi muokattu 21.02.2020