Skol- och studerandehälsovårdens kontaktuppgifter

Ta kontakt med skolhälsovårdaren via Wilma, per telefon eller per e-post. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information. Även vårdnadshavarna kan kontakta hälsovårdaren i frågor som rör barnets välbefinnande.

Du kan besöka hälsovårdarens mottagning utan tidsbeställning. Du kan också beställa till skolläkaren via hälsovårdaren

Skola

Hälsovårdare

Borgby skola

 

Annica Ylinen
040 184 7931
annica.ylinen@sipoo.fi

Boxby skola

Annica Ylinen
040 184 7931
annica.ylinen@sipoo.fi

Gumbostrands skola

 

Annica Ylinen
040 184 7931
annica.ylinen@sipoo.fi

Jokipuiston koulu


Nora Sjöholm
050 528 8851
nora.sjoholm@sipoo.fi

Keuda


Satu Pulkkinen
050 465 1369
satu.pulkkinen@sipoo.fi

Kungsvägens skola


Helena Alden-Nieminen
050 362 5278
helena.alden-nieminen@sipoo.fi

Kyrkoby skola


Carola Klemets
040 647 5142
carola.klemets@sipoo.fi

Leppätien koulu


Yvonne Wickholm
050 522 2798
yvonne.wickholm@sipoo.fi

Lukkarin koulu


Yvonne Wickholm
050 522 2798
yvonne.wickholm@sipoo.fi

Norra Paipis skola


Yvonne Wickholm
050 522 2798
yvonne.wickholm@sipoo.fi

Salpar skola


Annica Ylinen
040 184 7931
annica.ylinen@sipoo.fi

Sibbo gymnasiet

Helena Alden-Nieminen
050 362 5278
helena.alden-nieminen@sipoo.fi

Sipoon lukio


Sabina Kekki
040 356 4794
sabina.kekki@sipoo.fi

Sipoonjoen koulu


Julia Klippi
040 191 6049
julia.klippi@sipoo.fi

Sipoonlahden kouluFörskola och åk 1-3
Annica Ylinen
040 184 7931
annica.ylinen@sipoo.fi
Åk 4-9 och smågrupper
Anne Grannas
040 191 4303
anne.grannas@sipoo.fi

Söderkulla skola


Carola Klemets
040 647 5142
carola.klemets@sipoo.fi

Södra Paipis skola


Yvonne Wickholm
050 522 2798
yvonne.wickholm@sipoo.fi

Talman koulu


Nora Sjöholm
050 528 8851
nora.sjoholm@sipoo.fi

 

Förhandshälsoundersökning i samband med uppbåd

Hälsovårdare Helena Alden-Nieminen
050 362 5278, helena.alden-nieminen@sipoo.fi

Hälsovårdare Satu Pulkkinen
050 465 1369, satu.pulkkinen@sipoo.fi

Ansvarig skol- och studerandehälsovårdare

Satu Pulkkinen
050 465 1369, satu.pulkkinen@sipoo.fi

Servicechef

Marjo Karppinen
050 329 9418, marjo.karppinen@sipoo.fi

 Suomeksi

Senast ändrat 10.01.2020