L 3 Lönnbacka företagspark

Detaljplaneändringen omfattar området mellan järnvägen och Lönnbacka som i den fastställda detaljplanen reserverats för trädgårdsodling och växthus i Mårtensby tätort. Detaljplaneändringen omfattar kvarter 4008 och MP-kvarteren med anslutande gatu och rekreationsområden. Suomeksi
Det huvudsakliga målet med detaljplaneändringen är att modernisera planläget, möjliggöra byggande för produktions- och industriella behov samt förbättra trafiknätets och rekreationsområdenas läge. Detaljplaneändringen upphäver detaljplanen (f.d. byggnadsplanen) som tidigare har utarbetats och fastställts för området.   

Se företagstomter till salu  

 

Kungörelse (pdf)
Detaljplaneändring, karta, detaljplanebeteckningar och -bestämmelser (pdf)

Detaljplaneändring, beskrivning (pdf) 

 

 

 

[l:public_create_by]: 10.06.2011