Allaktivitetshallen

Påverkan av corona-begränsningar i Idrottstjänster (27.11.2020)

Sibbo kommun stänger idrottsanläggningarna för tiden 28.11-18.12 och avbryter all ledd verksamhet.

Allaktivitetshallen och skolornas gymnastiksalar

Allaktivitetshallen och skolornas gymnastiksalar är stängda 28.11.-18.12.2020 (förutom grundskolans undervisning). Idrottstjänster avbokar alla turer från lokaler i fråga. Hyran debiteras inte.

Allaktivitetshallens motionssal

Motionssalen är stängd 28.11.-18.12.2020.

Stängningen kompenseras för den tid då månadskortet och säsongkortet till motionssalen inte har kunnat användas.

För dom som har månadskortet i kraft, förlängs användarrätt automatisk i Allhallens Info.

För dom som har säsongskortet, kompensering (ersättning motsvarande av 21 dagar) kan användas endast för köp av en ny säsong. Ersättningen måste i sin helhet användas vid köp av en ny säsong, inga delköp eller -återbetalningar.

Säsongskort för vårsäsongen kan köpas genast motionssalen öppnas igen.

Ersättning för säsongskort är 10€ (säsongskort rabattgrupper 5€) och för två säsonger i följd 8€ (rabattgrupper 4€).

Rättighet för kompensering är i kraft till slutet av mars 2021.

 

Corona och idrottsutrymmen

(20.10.2020)

En stark rekommendation att använda munskydd i publik tillställningar, alla offentliga inomhuslokaler, folksamlingar både inomhus och utomhus samt i läroanstalter på andra stadiet gäller fortfarande.

Rekommendationen att använda munskydd gäller personer över 15 år som inte har någon hälsorelaterad orsak att inte använda munskydd. Användning av munskydd rekommenderas även i idrottsutrymmen, åtminstone i allmänna utrymmen och omklädningsrum.

Det rekommenderas att sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk i områden som är i upptrappningsfasen. Detta betyder till exempel sådan gruppidrott för vuxna där närkontakter med andra utövare hör till grenen. Om det är möjligt att undvika närkontakt med andra utövare kan även hobbyverksamhet i vuxengrupper fortsätta också inomhus. Rekommendationerna har beaktats i alla gruppmotionskurser som kommunen ordnar.

– Vad gäller hobbyverksamhet för vuxna rekommenderar vi att föreningar, klubbar och andra som ordnar verksamhet överväger situationen och inte ordnar verksamhet med hög smittrisk inomhus. Till exempel korgboll är ett spel som skulle se mycket annorlunda ut och vara svårt att ordna om spelarna ska undvika närkontakt med varandra. Å andra hand kan en gymnastiktimme bra ordnas i en rymlig lokal och med tillräckligt stort säkerhetsavstånd mellan deltagarna. Det är bra att hålla gruppstorlekarna små. En bra maximistorlek är högst 20 personer, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Pressmeddelande i sin helhet: https://www.sipoo.fi/se/aktuellt_/?a=viewItem&itemid=59332

 

 

Vårsäsongen från början av januari fram till midsommar.

Höstsäsongen från början av augusti fram till slutet av året.

Allaktivitetshallen öppen:

Måndag–fredag kl. 7.00–22.00
Lördag kl. 10.00–16.00
Söndag kl. 11.30–20.00

Ordningsregler


Den underjordiska Allaktivitetshallen som samtidigt fungerar som ett skyddsrum vid Nickby centrum blev färdig i april 2004. Bollhallen är 1200 kvm ( 22 m bred och 55 m lång ) stor och kan delas in i fyra mindre sektor.

I salarna kan man ha olika aktiviteter såsom dans, gymnastik till musik och bollspel bl.a. innebandy, korgboll, volleyboll, futsal, handboll och badminton. För innebandyn finns även en innebandyrink som fyller de officiella måtten. En av salarna är försedd med en ljudisolerad mellangardin och passar därmed bra för musikgymnastik.

På läktaren finns plats för 250 personer. Allaktivitetshallen är skyddsrum för 1800 personer. Därtill finns där utrymmen för kommunens adb-skolning, ett par mötesrum, kafeteria samt konditionssalen. 
Allaktivitetshallen lämpar sig även till festsal för ca 900 personer och därmed till olika evenemang.

Kontaktuppgifter:
Info 040 191 4119
Teknisk fastighetsskötare Kim Bergman 050 541 8349

 

Klockarvägen 5, 04130 Sibbo

Suomeksi

 

 

Senast ändrat 27.11.2020