RSS
17.04.2020

Sibboföretagare kan ansöka om stöd i coronavirussituationen

Sibbo kommun har redan tagit emot cirka sjuttio ansökningar om verksamhetsstöd för ensamföretagare. Ensamföretagarna kan ansöka om stöd hos kommunerna på grund av COVID-19-epidemin. Stödet är 2 000 euro och det beviljas för att få företagets ekonomiska situation till ett hållbarare botten.
17.04.2020

Nu kan du hjälpa mindre bemedlade barnfamiljer genom att köpa ett matpresentkort – MLL:s lokalförening i Sibbo och kommunens socialväsende delar ut presentkorten till familjerna

De som vill hjälpa kan nu köpa ett matpresentkort till mindre bemedlade barnfamiljer i Sibbo och stödja dem i undantagsförhållandena som råder på grund av coronaviruset. Mannerheims Barnskyddsförbunds lokalförening i Sibbo och socialväsendet i Sibbo kommun delar ut presentkorten till barnfamiljer som behöver mathjälp i Sibbo.
16.04.2020

Ring hälsocentralen, om du misstänker att du har symptom på coronaviruset

Vi strävar efter att utöka testningen av coronaviruset även i Sibbo, och testningskriterierna har ändrats i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds (THL) nya anvisning.
16.04.2020

Andningsskydd till privata aktörer

Privata tjänsteleverantörer som arbetar hemma hos Sibbobor som hör till coronavirusets riskgrupper kan höra sig för om möjligheten att få andningsskydd av kommunen.
14.04.2020

Fullmäktige i Sibbo kan sammanträda på distans i fortsättningen

Fullmäktige i Sibbo har godkänt en ändring i förvaltningsstadgan, som gör det möjligt att ordna fullmäktiges sammanträdanden på distans.
14.04.2020

Stödet för ensamföretagare vid coronavirussituationen kan sökas snart

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna på grund av COVID-19-epidemin. Stödet är 2 000 euro och det beviljas för att få företagens ekonomiska situation till ett hållbarare botten.
08.04.2020

Sibbo kommuns budget kommer att bedömas på nytt med anledning av coronavirusepidemin

Sibbo kommun har för avsikt att bedöma årets budget på nytt till följd av coronavirusepidemins konsekvenser för ekonomin. Samtidigt bromsar man upp genomförandet av nya investeringar, upphandlingar och rekryteringar.

Arkiv

2020 (158)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)