RSS
15.10.2020

HRT meddelar: Små tidtabellsförändringar för Sibbolinjer 787K, 842 och 994 19.10

Mindre tidtabellsförändringar för vissa Sibbolinjer träder i kraft måndag 19.10.
13.10.2020

Ville Mäkikoskelas konstverk Ajasta I/II i Ådalen i Sibbo

Nickbyområdet i Sibbo har kompletterats med ett nytt konstverk. Bildhuggaren Ville Mäkikoskelas verk Ajasta I/II ”Ur tiden I/II” (fri översättning) har funnit sin plats i Ådalen i Sibbo och nu kan man fritt ta del av den.
Taggar: kultur
08.10.2020

Sibbo kommun motsätter sig trängselavgifter

Sibbo kommun motsätter sig trängselavgifter och vägtullar och godkänner inte en vidare beredning av dem. Till övriga delar godkände fullmäktige i Sibbo avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner rörande markanvändning, boende och trafik (MBT) 2020–2031.
01.10.2020

Delta i de östnyländska kommunernas säkerhetsenkät!

I östra Nyland ordnas igen en säkerhetsenkät riktad till invånarna. Genom att svara på förfrågan ger du oss värdefull information om dina synpunkter och gör en insats för en tryggare vardag i framtiden.
23.09.2020

Förnyad sibbo.fi nu i testbruk – testa den virtuella kundrådgivaren

Sibbo kommuns webbtjänster förnyas i sin helhet. Den förnyade webbplatsen sibbo.fi som öppnats idag (23.9.2020) är nu i testbruk och kan användas vid sidan om den nuvarande webbplatsen. Den nya versionen ersätter senare den gamla i sin helhet.
21.09.2020

Sibbos utlåtande om social- och hälsovårdsreformen: Bedömningen av reformens ekonomiska konsekvenser är mycket approximativ och tidtabellen är för snäv

I förslaget till lagstiftning har social- och hälsovårdsreformens ekonomiska konsekvenser bedömts på en mycket approximativ och allmän nivå. De behov som uppstår i tillväxtområdena till följd av befolkningsökning och migration har inte beaktats tillräckligt i finansieringen. Även finansieringen för kostnader som förorsakas av tvåspråkighet är otillräcklig.
21.09.2020

Höstprogram för ungdomar

Höstprogrammet av Sibbo kommuns ungdomstjänster och idrottstjänster för 2020 har nu publicerats.

Arkiv

2020 (263)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)