RSS
17.12.2012

Ändringar i skötseln av gatubelysningen i Träskända, Kervo, Sibbo och Tusby

Träskända och Kervo städer samt Sibbo och Tusby kommuner har tillsammans konkurrensutsatt serviceuppgifterna inom skötsel och underhåll av gatubelysning. Som serviceproducent fungerar Eltel Networks Ab. Avtalet gäller till våren 2017. Enligt avtalen ansvarar serviceproducenten för underhållet av avtalskommunernas gatubelysning och den därtill hörande feljouren.
14.12.2012

Resultaten från ungdomsfullmäktigevalet i Sibbo

Ungdomsfullmäktigeval i Sibbo ordnades för sjätte gången 8-12.12.2012.
12.12.2012

Förberedelserna inför avfallsbolagens fusion kör igång

På tisdagen godkände Östra Nylands Avfallsservice Ab:s extraordinarie bolagsstämma enhälligt att bolaget fusioneras med avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab. Bolagstämman godkände därtill delägaravtalet och avtalet om aktiebyte vilka var bilagor till bolagens fusionsavtal.
11.12.2012

Ny kulturaktör i Nickby – Lilla Villan rf?

Kulturväsendet och Utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo kommun bedriver ett aktivt samarbete för att utveckla Nickby centrum inom ramen för kulturkorridorprojektet. På initiativ av kulturväsendet föreslås en ny kulturaktör i Nickby; ett kulturhus för hela familjen och en professionell teater för barn och unga, Lilla Villan rf.
05.12.2012

Tandvården 7.12.2012

Nickby tandvård har stängt 7.12.2012. Munhälsovårdens jour fungerar då i Söderkulla, tfn 09 2353 6002, Amiralsvägen 2, 2vån., 01150 Söderkulla.
03.12.2012

Växeln stänger kl.15.30 på Självständighetsdagsafton

Sibbo kommuns växel stängs undantagsvis redan kl. 15.30 på Självständighetsdagsafton 5.12.2012.
03.12.2012

Positivt resultat i kundenkäten om dagvården och förundervisningen

Tjänster för småbarnsfostran i Sibbo kommun anordnade en enkät om kundtillfredsställelsen 8-21.10.2012. Skalan för utvärdering var 1-5 och frågorna gällde det allmänna anordnandet av dagvård, barnet samt vård, fostran och undervisning av barnet samt informationen från kommunen och enheten.
30.11.2012

Den gemensamma avfallsnämnden har inlett sin verksamhet

Den gemensamma avfallsnämnden har inlett sin verksamhet Borgå regionala avfallsnämnd är en gemensam nämnd för Askola, Lovisa, Borgå, Borgnäs och Sibbo, som ansvarar för myndighetsuppgifterna vid avfallshantering. Avfallsnämnden höll sitt första möte 28.11.2012.

Arkiv

2020 (190)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)