RSS
23.10.2020

Julöppningen i Sibbo sker i år på nätet

På grund av koronapandemin kommer Julöppningen – det traditionella byaevenemanget i Nickby i Sibbo – i år inte att ordnas som ett fysiskt evenemang, utan ersättas av ett julöppningstal som kommundirektör Mikael Grannas håller för alla Sibbobor tisdag den 1 december 2020 kl.14.00. Även julmusik kan avnjutas på evenemanget.
22.10.2020

Företagare söks för kaféverksamheten i Nickby social- och hälsostation

Sibbo kommun söker en företagare för kaféverksamheten i Nickby social- och hälsostation Ansökningstiden pågår till 10.11.2020.
21.10.2020

Minister Blomqvist besökte Sibbo

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gästade Sibbo kommun i dag på eftermiddagen (21.10.2020). Under sitt besök träffade minister Blomqvist några representanter för Sibbo kommun och en representant för Arla Oy. Besöket ägde rum i Sockengården.
19.10.2020

Undersökning: Sociala medier håller på att bli en beständig påverkansmetod vid stadsplaneringen

Sociala medier håller på att bli en beständig påverkansmetod för växelverkan och informationsförmedling vid stadsplaneringsprocesserna, konstaterar Pilvi Nummi i sin doktorsavhandling vars fallstudier har genomförts i Sibbo. I sin doktorsavhandling har Nummi studerat bland annat den roll som sociala medier har i stadsplaneringen och i digitalt deltagande samt på vilket sätt sociala medier kan bidra till stadsplaneringen.
19.10.2020

Nu kan du boka en tid till coronavirustest även för barn via Coronaguiden

Sedan början av september har det varit möjligt för invånarna inom Nyland att boka en tid till coronavirustest för sig själva via Coronaguiden. Nu har det gjorts ett tillägg i Coronaguiden som även möjliggör tidsbokning för en annan person. En förälder kan boka en tid för sitt barn som är under 16 år som står under vårdnad.
19.10.2020

Ungdomslokalen Pleissi och Sibbo institut i Söderkulla flyttar nästa år

Ungdomslokalen Pleissi (Hälsovägen 1) och Sibbo instituts funktioner vid skolcentret i södra Sibbo (Lärdomsvägen 6 A) i Söderkulla flyttar till nya lokaler vid Lärdomsvägen 6 B i början av år 2021. Den röda träbyggnaden i en våning har i folkmun fått smeknamnet Rödluvan. Fram till sommaren 2020 verkade Söderkulla skola i lokalerna men därefter har byggnaden stått tom.
16.10.2020

Budgetförslag: Sibbos budget 2021 visar underskott

Kommundirektörens förslag till Sibbos budget år 2021 har färdigställts. Utifrån budgetförslaget skulle kommunens resultat för åren 2021 och 2022 bli negativt, men år 2023 torde resultatet igen bli positivt. Det föreslås ingen höjning av inkomstskattesatsen nästa år.

Arkiv

2020 (263)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)