RSS
04.11.2014

Ändringar i bussrutterna och -tiderna i Sibbo från 10.11

Busslinjerna ändrades i Sibbo den 11 augusti. Kollektivtrafiken vidareutvecklas för att trygga en fungerande busstrafik och tillgodose passagerarnas behov så bra som möjligt. Busslinje 992 (Nickby–Hindsby–Massby–Söderkulla) fortsätts från Lärdomsvägen i Söderkulla till Eriksnäs. Bussen kör i fortsättningen inte längre via Fröken Miilis väg i Söderkulla.
08.10.2014

Ändringar i busstiderna i Sibbo från 13.10

Busslinjerna ändrades i Sibbo den 11 augusti. Kollektivtrafiken vidareutvecklas för att trygga en fungerande busstrafik och tillgodose passagerarnas behov så bra som möjligt. På busslinjerna börjar trafikera två nya avgångar, en avgång dras in och några avgångar tidigareläggs fr.o.m. 13.10.
11.09.2014

Planen för en Mellannyländsk stad är färdig

Enligt utredningen skulle Hyvinge, Träskända, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo och Tusby bilda en stad från början av år 2017.
26.08.2014

Sibbo deltar i Städdagen på lördag 30.8.2014

Sibbo deltar igen i Städdagen, som är en festdag för vänner av loppmarknader och återvinning. Försäljningsplatser får sättas upp på kommunens område och de bör märkas ut på Städdagens karta. Nu är det dags att städa skåpen och sälja vidare det du inte behöver!
08.08.2014

Vattentornet i Söderkulla tas åter i bruk

Vattenprovet som togs i Söderkulla vattentorn torsdag 7.8. visade sig vara rent. Inga bakterier hittades heller i de extra prover som togs i närheten av tornet.
27.06.2014

Europeiska kommissionen begär medborgarnas synpunkter på dricksvatten

Europeiska kommissionen håller ett samråd om EU:s dricksvattendirektiv.
06.06.2014

Servicehuset Elsies matsals stängs fr.o.m. 9.6.2014

För Seniorer erbjuds möjligheten att äta lunch i social- och hälsostationens matsal.
08.05.2014

Förlängd anmälning till musikinstitutet

Anmälningstiden till musikinstitutets undervisning samt till inträdestesterna läsår 2014-2015 är förlängd till den 18.5.2014.

Arkiv

2020 (258)

2019 (248)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)